• OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • Paweł KOWALSKI

  • Przemysław GAWRYSIAK

  • Klaudia OŁUBEK

Zielone światło dla juniorów

MIOST |

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że w świetle obowiązujących przepisów do 17 stycznia 2021 roku możliwe jest prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz organizowanie wydarzeń z udziałem dzieci i młodzieży klubów piłkarskich biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN lub przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę, upoważniającą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

Niejasności dotyczące prowadzenia zajęć z udziałem dzieci i młodzieży pojawiły się po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020, dotyczącego ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Po opublikowaniu powyższych zapisów Polski Związek Piłki Nożnej wystosował do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z rozporządzeniem możliwe jest prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz organizowanie imprez sportowych dzieci i młodzieży w zakresie całej struktury piłkarskiej pozostającej pod egidą PZPN jako polskiego związku sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Ministerstwo podzieliło ten punkt widzenia.

Partnerzy

lodzkifutbol.pl     OZPN Piotrków Tryb.

www.keeza.pl

www.tomadex.pl