• OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • Sylwia OLEŚKIEWICZ

  • Paweł KOWALSKI

  • Przemysław GAWRYSIAK

  • Klaudia OŁUBEK

Zapraszamy na turniej siatkówki plażowej

MIOST |

To będzie kolejny już Gminny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa LKS Omega Kleszczów Jana Gurazdy. Zawody zostaną rozegrane w najbliższą sobotę (27 czerwca) na boisku w Żłobnicy. Poniżej zamieszczamy regulamin turnieju.

I. Cel
Popularyzacja piłki plażowej jako rekreacyjnej formy wypoczynku. Wyłonienie najlepszej drużyny plażowej piłki siatkowej w gminie Kleszczów. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy.

II. Organizator
Ludowy Klub Sportowy „OMEGA” w Kleszczowie.

III. Termin i miejsce
Rozpoczęcie turnieju w dniu 27 czerwca (sobota) o 9:30 na boisku w Żłobnicy.     

IV. Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział drużyny męskie i żeńskie. Zapisy w dniu zawodów do godziny 9:00, w turnieju mogą brać udział zawodnicy mieszkający na terenie gminy Kleszczów. Dopuszczalny jest start zawodników spoza terenu gminy, ale muszą być oni zrzeszeni w LKS Omega Kleszczów.

V. System rozgrywek
Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn i będzie ustalony przed rozpoczęciem turnieju.

VI. Nagrody
Za zajęcie miejsc I-III puchary i nagrody rzeczowe. Oddzielnie prowadzona będzie klasyfikacja mężczyzn i kobiet.

VII. Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia sędziów, opiekę medyczną. Wszystkie mecze zostaną rozegrane według przepisów PZPS, organizator zapewnia dostarczenie napojów; organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione; zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Partnerzy

lodzkifutbol.pl     OZPN Piotrków Tryb.

www.keeza.pl

www.tomadex.pl